Pak Doktor Ternyata PENGECUT, Fitnah HAMAS SYIAH, Ditantang MUBAHALAH Malah Ngeles !!!

TANGGAPAN UNTUK NGELESNYA PAK DOKTOR...

YANG BIASANYA MENOLAK TANTANGAN MUBAHALAH ADALAH PIHAK YANG BATHIL

Ketika mulutnya buruk terhadap pejuang, akhirnya ditantang mubahalah... 

Eeh.. ketika datang tantangan, justru ngeles dengan mengatakan: 

"Selama ini yang suka memakai cara Mubahalah itu orang orang yang mulutnya terbiasa berkata kasar terhadap lawan bicara"

Ini hanya ngeles dan memutar balikkan fakta.

Yang pertama, dia yang mulutnya kasar dalam tuduhan²nya.. dan YANG MENOLAK MUBAHALAH BIASANYA JUSTRU AHLUL BATIL

Yang kedua.. mubahalah itu kebiasaan ulama ketika mendebat lawan debatnya.. kita berikan contoh :

Ibnul Qayyim berkata 
 (السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله، ولم يرجعوا؛ بل أصروا على العناد أن يدعو إلى المباهلة

"Disunnahkan ketika mendebat ahlul bathil jika sudah ditegakkan hujjahnya Allah dan tidak mau kembali kepada kebenaran, bahkan gigih dalam membangkang, HENDAKNYA MENGAJAK MUBAHALAH". (Kitab Zadul Ma'ad)

Ibnu Abbas menantang Mubahalah.

Ibn Mas'ud juga pernah menantang Mubahalah.

Al Auza'i, Sufyan Atsauri, dll. 

Ibnu Hajar bermubahalah terkait masalah ibnu Arabi, 2 bulan setelahnya (lawan mubahalahnya) mati.

Ibn Qoyyim mengajak mubahalah lawan diskusinya terkait asma dan sifat... Mereka TAKUT dan TIDAK MAU.

Siddiq Hasan Khan menantang mubahalah lawannya masalah sifat Allah, 2 bulan kemudian mati.. 

Coba lihatlah bagaimana ngelesnya pak doktor aqidah yang ditantang mubahalah... 

Kalau anda benar.. penuhilah.. 

Tapi kalo anda tidak mau, berarti memang anda Ahlul Bathil..

(Oleh: Faiz Baraja)

Baca juga :