Ayat Al-Qur'an Yang Paling Menggembirakan, Ayat Al-Qur'an Yang Paling Agung

[PORTAL-ISLAM.ID]  Imam Tabrani telah meriwayatkan melalui jalur Asy-Sya'bi, dari Sunaid ibnu Syakl; ia pernah mengatakan bahwa ia pernah mendengar Ibnu Mas'ud mengatakan: 

Sesungguhnya ayat dari Kitabullah yang paling agung ialah firman-Nya: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya). (Al-Baqarah: 255) 

Sesungguhnya ayat yang paling banyak memuat kebaikan dan keburukan di dalam Al-Qur'an adalah firman-Nya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan. (An-Nahl: 90) 

Sesungguhnya ayat Al-Qur'an yang paling menggembirakan adalah firman Allah ﷻ di dalam surat Az-Zumar, yaitu: Katakanlah, "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah...." (Az-Zumar: 53) 

Dan sesungguhnya ayat yang paling menonjolkan masalah berserah diri adalah firman-Nya: Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. (At-Talaq: 2-3) 


Baca juga :