Kelompok Houthi itu Syiah Zaidiyah, Syiah Yang Tidak Tergolong Kafir

[PORTAL-ISLAM.ID] Sekedar info untuk yang bertanya-tanya Houthi (الحوثي) itu Syi'ah jenis apa?

Houthi (Houtsi) adalah Zaidiyah.

"Siapa saja yang mengikuti dan menganut salah satu dari empat mazhab Ahlussunnah (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali), dua mazhab Syiah (Ja'fari dan Zaidiyah), mazhab lbadi dan mazhab Zhahiri adalah Muslim. Tidak diperbolehkan mengkafirkan salah seorang dari pengikut mazhab-mazhab tersebut." (Risalah Amman)

Baca juga :