Rasulullah Saw: "Demi Allah, itu adalah doaku untuk umatku setiap selesai shalat"

Dari Sayidah Aisyah, dia berkata; ketika saya melihat Nabi Saw dalam keadaan baik, saya berkata:

"Wahai Rasulullah, daoakan saya".

Lalu Nabi berdoa:

اللَّهمَّ اغفِرْ لِعائشةَ ما تقدَّم مِن ذنبِها وما تأخَّر ما أسرَّتْ وما أعلَنَتْ

"Ya Allah, ampuni dosa Aisyah yang dahulu dan yang akan datang, yang tersembunyi dan yang terang-terangan".

Kemudian Aisyah tertawa hingga hingga kepalanya terjatuh di pangkun Rasulullah Saw.

Rasulullah Saw berkata kepadanya; "Apakah doaku membuatmu senang?"

Aisyah menjawab: "Bagaimana saya tidak senang dengan doamu?"

Rasulullah Saw kemudian berkata: "Demi Allah, itu adalah doaku untuk umatku setiap selesai shalat".

[Hadits riwayat Ibn Hibban dalam “Sahihah” (7111), dan Al-Bazzar dalam “Musnad”]


Baca juga :