Di masa Khalifah, bahkan kesejahteraan binatang diperhatikan

[PORTAL-ISLAM.ID]  Pada masa kekhalifahan 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, kekayaan negara begitu melimpah untuk memenuhi kebutuhan manusia, hingga ia nyatakan:

"Belilah gandum dan sebarkan di puncak-puncak gunung agar tidak dikatakan, 'Burung datang ke tanah kaum Muslim dan kelaparan.'"

Ini merupakan bukti kepemimpinan Amir al-Mu'minīn 'Umar bin 'Abdul 'Aziz yang bijaksana dan penuh kasih sayang, yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan berusaha meringankan segala potensi penderitaan, bahkan kepada semua penghuni alam. 

[Prof. Aḥmed Ağırakça, dalam bukunya  'Umar ibn 'Abdul 'Aziz]

Baca juga :