Selintas Kekhalifahan Abbasiyah (750-1258)

[PORTAL-ISLAM.ID]  Kekhalifahan Abbasiyah (750-1258) adalah kekhalifahan ketiga Islam yang berkuasa di Baghdad (sekarang ibu kota Irak). 

Berkuasa mulai tahun 750 dan memindahkan ibu kota dari Damaskus (era Kekhalifahan Umayyah) ke Baghdad. 

Kekhalifahan Abbasiyah pertama kali memusatkan pemerintahannya di Kufah, Irak modern, tetapi pada tahun 762 khalifah Al-Mansur mendirikan kota Baghdad, dekat ibu kota Babilonia kuno, Babilonia. Bagdad kemudian menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya dan penemuan dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Zaman Keemasan Islam.

Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. 

Berkembang selama 500 tahun, tetapi pelan-pelan meredup setelah naiknya bangsa Turki yang sebelumnya merupakan bahagian dari tentara kekhalifahan yang mereka bentuk, dan dikenal dengan nama Mamluk.

Kekhalifahan Abbasiyah kejatuhan totalnya pada tahun 1258 disebabkan serangan bangsa Mongol yang dipimpin Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad dan tak menyisakan sedikitpun dari pengetahuan yang dihimpun di perpustakaan Baghdad. 

Kekhalifahan Bani Abbasiyah berlanjut di Kairo mulai tahun 1261 dibawah naungan Kesultanan Mamluk Mesir. Kekhalifahan di Kairo ini berakhir ketika Mesir di taklukan Kesultanan Utsmaniyah tahun 1517 dan gelar khalifah diklaim oleh dinasti Utsmaniyah Turki.

Baca juga :