Masya Allah... Pasukan yang dipimpin Abu Ubaidah hanya makan sebutir kurma per hari

[PORTAL-ISLAM.ID]  Masya Allah. Saya baru ingat ada hadits, pasukan yang dipimpin Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang pernah juga hanya makan sebutir kurma per hari.

Dari Jabir bin 'Abdullah dia berkata; "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus pasukan menuju ke pantai. 

Beliau mengangkat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai pemimpin pasukan. Mereka berjumlah tiga ratus orang. Kami berangkat, namun ketika sampai di suatu jalan perbekalan kami habis. 

Maka Abu Ubaidah memerintahkan untuk mengumpulkan perbekalan pasukan, dan perbekalan pun dikumpulkan. Bekal yang terkumpul berjumlah dua kantung kurma.

Bekal itulah yang menjadi makanan pokok kami setiap hari, sedikit demi sedikit hingga habis. Sampai kami tidak mendapatkan jatah lagi kecuali hanyalah sebuah kurma tiap orang. Aku bertanya; 'Apalah artinya sebiji kurma.' 

Abu 'Ubaidah menjawab; 'Kami memang sudah mendapati tidak ada kurma lagi'.

Jabir berkata; "Kemudian kami tiba di sebuah pantai. Ternyata ada ikan paus sebesar anak bukit. Maka pasukan pun memakannya selama delapan belas malam. Abu Ubaidah memerintahkan untuk mengambil dua tulang rusuknya, lalu dipancangkan. Kemudian dia memerintahkan untuk mendatangkan seekor unta tunggangan. Ternyata unta tersebut dapat melewati bawah tulang rusuk ikan itu dan ia tidak mengenainya (saking besarnya ikan -red)."

[Hadits riwayat Imam Bukhari]

Baca juga :