Tingkat-tingkatan Pahala Membaca Al-Quran

đŸ”¶Seseorang yang membaca Al-Qur'an di dalam shalat dalam keadaan berdiri, maka untuk setiap hurufnya 100 kebaikan.

đŸ”¶Kalau membaca Al-Qur'an di dalam shalat dalam keadaan duduk, maka untuk setiap hurufnya 50 kebaikan. 

đŸ”¶Kalau membaca Al-Qur'an di luar shalat dalam keadaan suci, maka untuk setiap hurufnya 25 kebaikan. 

đŸ”¶Kalau membaca Al-Qur'an di luar shalat dalam keadaan hadats kecil, maka untuk setiap hurufnya 10 kebaikan.

đŸ”¶Seseorang yang membaca Al-Qur'an dan ia mengetahui kenapa dirofa'kan dan kenapa dinashobkan, maka baginya untuk setiap hurufnya 700 kebaikan. Ini kalau dibaca di luar shalat.

đŸ”¶Kalau di dalam shalat dalam keadaan berdiri, maka baginya 100 kebaikan dikali 700, hasilnya 70.000 kebaikan.

(Sumber: Al-Manhaj as-Sawiy halaman 497)

Baca juga :