Setelah mengabdi selama 45 tahun di Gereja sebagai pendeta Australia yang dihormati, Gould David telah mengumumkan masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Abdul Rahman

[PORTAL-ISLAM.ID]  Setelah mengabdi selama 45 tahun di Gereja sebagai pendeta Australia yang dihormati, Gould David telah mengumumkan masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Abdul Rahman.

Allah Akbar.... Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

A lifetime seeking the peace of God & the Quran has shown me that peace & truth rest in Allah

Seumur hidup mencari kedamaian Tuhan & Al-Qur'an telah menunjukkan kepada saya bahwa kedamaian & kebenaran ada pada Allah.
Baca juga :