Orang Islam tidak boleh menganggap semua agama benar

Orang Islam tidak boleh menganggap semua agama benar.

من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم فهو كافر

"Barangsiapa tidak menyatakan kafir kepada seseorang yang menganut agama selain Islam, misalnya Nasrani, atau meragukan kekafirannya, atau menyetujui ajarannya, maka dia adalah kafir."

Demikian kata Imam an-Nawawi dalam kitab “Raudhatu Al-Thalibin wa ‘Umdatu Al-Muftin”.

Maka pluralisme agama itu kufur. 


(Dr. Syamsuddin Arif)


Baca juga :