Masya Allah.. Fatimah Elizabeth Catez (1865-1900) wanita pertama yang masuk Islam di Liverpool (tahun 1887) dan Bendahara Masjid Pertama di Inggris

[PORTAL-ISLAM.ID]  Masya Allah, Fatima Elizabeth Cates (1865–1900), wanita pertama yang masuk Islam di Liverpool (tahun 1887) dan bendahara masjid pertama Inggris, kini nisannya telah dipasang di Pemakaman Anfield. Dia menjalani kehidupannya dengan pengorbanan dan perjuangan untuk Islam.

"May Allah reward all those who contributed to the crowdfunder for the headstone and its installment and especially to Amirah Scarisbrick for organising it (Semoga Allah membalas semua pihak yang telah berkontribusi dalam penggalangan dana untuk pemasangan nisan dan iurannya dan terutama kepada Amirah Scarisbrick untuk pengorganisasiannya)," ujar Yahya Birt @YBirt di twitter, Jumat (4/11/2022).

LAHA AL-FATIHAH....