Ada Waktunya Masing-masing


Ada Waktunya Masing-masing

[PORTAL-ISLAM.ID] Nabi amat pemaaf, tapi jangan lupa ada 400 lelaki Yahudi Bani Quraizhah yang dihukum bunuh atas pengkhianatannya.

Nabi amat toleran itu betul..  tapi ingat juga sebulan lamanya Nabi mendoakan (dengan qunut nazilah) kebinasaan untuk Bani Lihyan, Ushaiyyah, Ri’l, dan Dzakwan.

Nabi penyabar bukan main, tapi jangan salah... karena kehormatan seorang wanita muslimah dilecehkan di pasar Bani Qainuqa, Nabi mengepung Yahudi Bani Qainuqa selama dua pekan, akhirnya mereka menyerah dan diusir dari Madinah.

Nabi tak suka marah, tapi dalam beberapa riwayat hadits diceritakan wajah teduh beliau memerah marah.

Jadi membaca hidup Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam (ﷺ), jangan cuma membaca bagaimana sikap pemaaf dan sabar yang beliau berikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul gembong Munafiq, atau kisah beliau yang memaafkan orang-orang Thaif yang melempari beliau dengan batu.

Tapi baca semuanya secara utuh, agar tahu menempatkan diri, bijak dalam bersikap, tepat dalam bertindak.

(Ustadz Ispiraini)

loading...