Nasihat untuk para Wanita..

Nasihat untuk para Wanita..

Kalau ada wanita tekun sholat, mungkin dipanggil pintu shalat kelak di Syurga tapi belum tentu dipanggil pintu puasa. 

Kalau ada yang rajin puasa, mungkin dipanggil pintu puasa tapi mungkin tak dipanggil pintu sedekah. 

Tapi, ketika wanita mendapat ridho suami, maka delapan pintu Syurga dari pintu shalat, puasa, sedekah, jihad, ridho, aiman, taubat dan memaafkan akan memanggilnya secara serentak. 

[Abu Bassam Oemar Mita]