Amalan Untuk Wanita Akhir Zaman

Amalan Untuk Wanita Akhir Zaman

Ada seorang lelaki bertanya seorang Sheikh: 

"Wahai Sheikh, apakah amalan untuk wanita akhir zaman?" 

Lalu Sheikh itu menjawab: "Rasa MALU" 

(Credit: Kun Anta)