ERA SERBA GRATIS


ERA SERBA GRATIS

Pada suatu Masa,

Seorang penyeru berkeliling di jalan-jalan sambil menyeru dan mengatakan:

- Barang siapa ingin menikah, maka kami nikahkan!

- Barang siapa ingin membangun rumah, maka kami bangunkan!

- Barang siapa memiliki hutang, maka kami bayarkan!

- Barang siapa ingin melaksanakan haji atau umrah, maka kami berangkatkan!

Semua ungkapan ini tidak diucapkan oleh seorang pun di masa kita, tidak pula di masa kebangkitan Eropa!

Tidak pula diserukan oleh seorang pun di negara-negara minyak yang kaya!

Tetapi ia merupakan perintah seorang Khalifah yang meninggal dalam usia 40 tahun saja!

Beliau adalah Khalifah dari Bani Umayyah, Umar Bin Abdul Aziz, semoga Allah merahmati beliau.

Orang-orang datang kepada beliau membawa harta zakat, maka beliau berkata:
أنفقوها على الفقراء
"Berikanlah untuk para fakir."

Maka orang-orang menjawab:
"Di kalangan ummat Islam tidak ada lagi orang fakir!"

Beliau berkata:
جهزوا بها الجيوش
"Gunakan untuk membentuk pasukan perang."

Orang-orang menjawab:
"Pasukan perang Islam telah memenuhi dunia!".

Beliau berkata:
زوجوا بها الشباب
"Gunakan untuk membiayai pernikahan para pemuda."

Orang-orang menjawab:
"Siapa saja yang ingin menikah sudah kami nikahkan, dan harta masih tersisa!"

Beliau berkata:
اقضوا الديون عن المدينين
"Gunakan untuk membayar hutang orang-orang yang berhutang"

Orang-orang menjawab:
"Sudah kami bayarkan, dan harta masih tersisa!"

Beliau berkata:
"Lihatlah ahlu dzimmi dari orang-orang Nashrani dan Yahudi, siapa saja dari mereka yang memiliki hutang, maka bayarkan hutang-hutang mereka."

Orang-orang melaksanakannya dan harta masih tersisa!

Maka beliau berkata:
"Berikanlah kepada para ahli ilmu."

Orang-orang pun melaksanakannya dan harta masih tersisa!

Maka beliau berkata:

اشتروا قمحاً، وانثروه على رؤوس الجبال؛ حتى لا يقال : جاع طير في بلاد المسلمين

"Belikanlah gandum lalu tebarkanlah di puncak-puncak gunung hingga tidak dikatakan: ada burung yang lapar di negeri kaum muslimin!!!"

***

Kita dahulu adalah ummat yang agung .... dan akan kembali dengan izin Allah!!!

(By ام اسامة ابو قدوم)


loading...