TIDAK MUNGKIN Pembela Perjuangan Kemerdekaan Palestina akan Berkumpul dan Bersatu dengan Pembela Zionis Israel

Sayyiduna Rasulullah Muhammad saw bersabda: 

"Ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang dihimpun dalam kesatuan. Jika saling mengenal di antara mereka maka akan bersatu. Dan yang saling merasa asing di antara mereka maka akan berpisah." (HR. Muslim 6376)

Imam Al Khatthabi (wafat 388 H) berkata: 

"Bisa jadi (hadits tersebut) bermakna isyarat atas kesamaan dalam hal kebaikan dan keburukan serta perbaikan dan kerusakan. Dan bahwasannya manusia yg baik akan rindu dan berkumpul kepada jenisnya (yg baik pula), sedangkan yg buruk dan semisal itu maka akan condong kepada yg sejenisnya pula. Ruh akan saling mengenal, sehingga akan hinggap sesuai dengan tabiat yg telah diciptakan di atasnya dari kebaikannya maupun keburukannya. Maka apabila telah cocok maka akan saling mengenal, dan apabila berbeda maka akan saling mengingkari.” (Al Fath, juz 3, halaman 199).

Imam Qatadah (wafat 118 H) berkata: 

"Sesungguhnya kami, demi Allah belum pernah melihat seseorang menjadikan teman untuk dirinya kecuali yg memang menyerupainya. Maka, bertemanlah dengan orang-orang yg shalih dari hamba-hamba Allah agar kamu digolongkan dengan mereka atau menjadi seperti mereka." (Al Ibanah, juz 2, halaman 477, nomor 500).

Dalam kaitannya dengan Palestina (mengikut kepada Sabda Baginda), tidak mungkin pembela perjuangan kemerdekaan Palestina akan berkumpul dan bersatu dengan pembela Zionis Israel yg adalah penjajahnya. Kecuali, ada satu dan atau banyak kesamaan di antara mereka.

Semoga Allah melindungi menguatkan dan meneguhkan iman dan perjuangan kita. Apa pun ancaman, tantangan, hambatan dan juga godaan yg mungkin saja menghampiri kita.

Amin.

(Azzam Mujahid Izzulhaq)

Baca juga :