KONSEP KHILAFAH DIKRITIK? EMANG SIAPA ANDA?

KONSEP KHILAFAH DIKRITIK?

Menerima atau menolak konsep Khilafah adalah pilihan namun disarankan setidaknya dipahami dulu kajian Fiqih Siyasah dan Tarikh Khulafa Rasyidun

Dikaji dulu secara mendalam setidaknya kitab al-Ahkam as-Sulthaniyyah karya Imam al-Mawardi dan kitab Tarikh al-Khulafa karya Imam as-Suyuthi.

Jika dirasa sudah paham disarankan mengkaji 3 kitab berikut:

1. Tarikh ad-Duwal al-Islamiyyah karya Sayyid Ahmad ibn Zaini Dahlan al-Hasani.

2. Naqd Kitab al-Islam wa Ushul al-Hukm karya Sayyid Muhammad al-Khidhir ibn Husain al-Hasani.

3. al-Ahadits al-Arba'in fi Wujub Tha'ah Amir al-Mu'minin berikut lampirannya, Khulashah al-Bayan karya Syaikh Yusuf ibn Isma'il an-Nabhani.

Apabila belum dipelajari, sebaiknya menahan diri untuk menolak Khilafah sebagai Sistem Pemerintahan Islam untuk menerapkan Syariah, menyatukan Umat dan menyebarluaskan risalah Islam.

(Ahmad Abdurrahman Al-Khaddami)

Baca juga :