Imam Syafi'i: Kehebatan seseorang terdapat pada tiga perkara

TIGA UKURAN KEHEBATAN SESEORANG

Imam Syafi'i berkata: 

Kehebatan seseorang terdapat pada tiga perkara,

1. Kemampuan menyembunyikan kemelaratan, sehingga orang lain menyangkamu berkecukupan karena kamu tidak pernah meminta. 

2. Kemampuan menyembunyikan amarah, sehingga orang mengiramu merasa ridha.

3. Kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengiramu selalu senang.

(Kitab Manaqib Imam Syafi'i, karya Al Baihaqi, 2/18)