DZIKIR DAN KELETIHAN

DZIKIR DAN KELETIHAN

Dulu kami bertanya kepada guru-guru kami di Darul Hadits Syhr tentang bagaimana agar selalu semangat belajar dan tidak gampang letih. Beliau² menasihati untuk banyak berdzikir. 

Beliau berdalilkan dengan kisah Ali dan Fatimah yang minta pembantu dari Rasulullah. 

Rasulullah malah mengajarkan kepada keduanya dzikir²...

"Maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang lebih bagi kalian daripada apa yang kalian minta?

Ucapkanlah sebelum tidur...

Takbir 34 kali
Tasbih 33 kali
Tahmid 33 kali

Yang demikian lebih baik bagi kalian daripada keberadaan seorang pembantu."

HR. al Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha.

Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang banyak berdzikir tidak mudah letih. Sebagiannya lagi berpendapat dzikir itu menenangkan hati, sehingga walaupun letih, keletihannya itu tidak memudharatkannya.

Wallahu a'lam.

(Ustadz Wira Bachrun)