Gus Baha: Apabila Kebenaran Mengikuti Nafsu Orang Kafir...


[PORTAL-ISLAM.ID]  NGAJI GUS BAHA

SURAT AL-MU'MINUN AYAT 64-80:

Hingga apabila Kami timpakan azab, kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, dengan serta merta mereka memekik minta tolong. (64)

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari Kami. (65)

Sesungguhnya ayat-ayat-Ku [Al Qur’an] selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling ke belakang, (66)

Dengan menyombongkan diri terhadap Al Qur’an itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. (67)

Maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan [Kami], atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? (68)

Ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka, karena itu mereka memungkirinya? (69)

Atau [apakah patut] mereka berkata: "Padanya [Muhammad] ada penyakit gila." Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran. (70)

Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. (71)

Atau kamu meminta upah kepada mereka?, maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezki Yang Paling Baik. (72)

Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. (73)

Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan [yang lurus]. (74)

Andaikata mereka Kami belas kasihani, dan Kami lenyapkan kemudharatan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus menerus terombang-ambing dalam keterlaluan [2] mereka. (75)

Dan sesungguhnya Kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka [3], maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka, dan [juga] tidak memohon [kepada-Nya] dengan merendahkan diri. (76)

Hingga apabila Kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat [di waktu itulah] tiba-tiba mereka menjadi putus-asa. (77)

Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. (78)

Dan Dialah yang menciptakan serta mengembang biakkan kamu di bumi ini dan kepada-Nyalah kamu akan dihimpunkan. (79)

Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang [mengatur] pertukaran malam dan siang. Maka apakah kamu tidak memahaminya? (80)

[Video]
loading...