Sebuah Gereja di Palos Park AS Berubah Menjadi Masjid dan Pusat Islam

[PORTAL-ISLAM.ID] Sebuah gereja di Palos Park Amerika Serikat berubah menjadi masjid dan Islamic Center (Pusat Islam) yang komprehensif.

Palos Park adalah sebuah desa yang terletak di Cook County, Illinois, di Amerika Serikat.

Imam Masjid Palos, Dr. Osama Jaber.

Ia memiliki gelar doktor dalam Ilmu Tafsir dan ilmu-ilmu Al-Qur'an dan telah menjadi pendakwah selama 15 tahun.

Aktivitas dan pengelolaan masjid dilakukan dengan cara yang semestinya dilakukan oleh semua masjid Muslim di negara-negara Islam.

Sebuah masjid yang menguatkan aqidah Umat, menjaga keistiqomahan, mengajarkan kebenaran kepada semua orang, memberi pelajaran serta ceramah, dan tidak berhenti di situ, membuka pintu pertanyaan dan berkomunikasi dengan para imam, dan menyediakan lingkungan Islami bagi generasi sekarang dan mendatang di Amerika, dan menyebarkan Islam dengan menunjukkan citra Islam yang sebenarnya.

*Sumber: fp Converts to Islam