HEBOHHH... Ciri-Ciri Iblis 4.0

Ciri2 IBLIS 4.0 :
1. Membenci Ummat 
2. Menyiksa Ummat 
3. Pernah membunuh Ummat 
4. Cinta dana Ummat 

Iblis Matre loe ah 😎

(William Raikkònen)