TIDAK BENAR "KALAU TEGAK KHILAFAH, SELESAI MASALAH"


[PORTAL-ISLAM.ID] KATANYA, KALAU TEGAK KHILAFAH, SELESAI MASALAH...

Ya nggak lah. Masalah tetap ada. Namanya juga hidup di dunia (bukan di surga). Selama di dunia, kita tak akan sepi dari masalah.

Khilafah bukanlah MENGHAPUS masalah insan. Tetapi memberi koridor agar masalah dihadapi dengan KERIDHOAN dan pertolongan Allah. Masalah tetap ada, tapi lebih terarah dan berkah.

Dulu Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para Khalifah Muslimin lainnya; mereka kan bukan ongkang ongkang kaki, kipas kipas, atau ngitung duit. Tetapi berjuang berkuah keringat dan air mata untuk mensejahterakan dan melindungi rakyatnya.

KHILAFAH itu mendekatkan ke rahmat, ampunan Allah, dan surga. Jadi bukan untuk bermegah megah keduniaan juga.

Semoga dipahami, amiin.

(Sam Waskito)