Engkau Sungguh Pemimpin Idaman...


Engkau sungguh pemimpin idaman
Jiwamu besar tak ada tandingan
Cintamu pada rakyat sungguh kuat
Senyummu sumber semangat...

Salam hormat buat Bapak yang berkacamata sebelah kiri sana...

Ttd

(Azzam Mujahid Izzulhaq)